Budownictwo Przemysłowe

1. Budowa hali produkcyjno - magazynowej z zapleczem socjalnym wraz z infrastrukturą techniczną i drogową dla Virtu Production Sp. z o.o. Zawiercie | Referencje

2. Fabryka GT Poland w Skoczowie | Referencje

3. Fabryka Manuli Auto Polska w Tychach | Referencje 1 | Referencje 2

4. Fabryka SEST-LUVE Polska w Gliwicach | Referencje 1 | Referencje 2

5. Fabryka Stora Enso w Tychach | Referencje

6. Hale fabryczne HUF Polska w Tychach

7. Zakład Stora Enso w Mosinie | Referencje

8. Rozbudowa Zakładu Johnson Controls International w Bieruniu | Referencje

9. Budowa Fabryki RYTM-L w Tychach | Referencje

10. Budowa zespołu hal i budynku socjalno-biurowego dla firmy SERVIPOL PEKAES Tychy | Referencje

11. Budowa hal fabrycznych dla firmy P.V.P. w Tychach | Referencje

12. Budowa Zakładu Biomasy dla Elektrociepłowni Tychy | Referencje

13. Hala Produkcyjna MANULI Mysłowice | Referencje

14. Rozbudowa fabryki Delphi Tychy | Referencje

15. Budowa hali produkcyjnej nr II dla AREVA Mikołów | Referencje

16. Rozbudowa Zakładu Przemysłowego dla Schneider Electric w Bukownie | Referencje

17. Budowa Zakładu Odzysku Odpadów Komunalnych w miejscowości Kosiny Bartosowe | Referencje

18. Budowa Zakładu Odzysku Odpadów Komunalnych w Wawrzynkach | Referencje

19. Budowa magazynów wysokiego składowania wraz z zapleczem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą i wjazdem Ideal Idea Park III w Warszawie | Referencje

20. Budowa fundamentów pieców topielnych wraz stacji wody chłodniczej obiegowej w ramach budowy: Rozbudowa zakładu stopów odlewniczych w Gorzycach | Referencje

21. Budowa Zakładu Odzysku Odpadów Komunalnych w Różankach | Referencje

22. Budowa hali dla Rampa Imielin 

23. Budowa hal biurowo - magazynowych dla Gredan Tychy 

24. Budowa hali magazynowej dla RYTM-L Tychy

25. Budowa Zakładu Piekarniczego KŁOS w Zabrzu | Referencje

26. Rozbudowa Hurtowni Farmaceutycznej MEDICARE w Mysłowicach | Referencje

27. Budowa hali produkcyjnej dla NITROERG Bieruń | Referencje

28. Modernizacja istniejącej infrastruktury budowlanej w Aluform w Tychach (kanały technologiczne)

29. Budowa stacji oczyszczania biogazu na terenie Oczyszczalni Ścieków Tychy - Urbanowice

30. Zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego na halę produkcyjną dla Schneider Electric Energy Poland Sp. z o.o. Mikołów