Budownictwo Użyteczności Publicznej

1. Biblioteka Miejska w Imielinie | Referencje

2. Centrum Inicjatyw Gospodarczych w Tychach | Referencje

3. Budowa Strefy Aktywności Gospodarczej w Libiążu | Referencje

4. Budowa Centrum Inicjatyw Gospodarczych w Bieruniu | Referencje

5. Budowa Teleinformatycznego Centrum Bezpieczeństwa w Tychach | Referencje

6. Budowa Nadwiślańskiej Spółki Węglowej w Tychach | Referencje

7. Budowa budynku bankowo-biurowego dla Wielkopolskiego Banku Kredytowego w Tychach | Referencje

8. Modernizacja Młodzieżowego Domu Kultury - Teatr Mały Tychy | Referencje

9. Budowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie | Referencje

10. Przebudowa Zespołu Szkół Muzycznych w Tychach | Referencje

11. Budowa Przedszkola Zakładowego dla ArcelorMittal Poland S.A. | Referencje

12. Termomodernizacja wraz z modernizacją budynku Szkoły Podstawowej nr 37, Gimnazjum nr 4 oraz Przedszkola nr 6 przy ul. Konecznego 1 w Tychach | Referencje

13. Rewitalizacja Placu Baczyńskiego - Pasaż Kulturalny Andromeda w Tychach | Referencje

14. Modernizację budynku "Triady" w Bieruniu | Referencje

15. "Projektuj i buduj" - Przedszkole w Mikołowie - Mokrem | Referencje

16. Budowa Przedszkola w Imielinie przy ul. Sapety | Referencje

17. Budowa stanu surowego zamkniętego budynku biurowego dla HAGER POLO w Tychach | Referencje

18. Likwidacja osuwiska i zabezpieczenie Zabytkowego Kościoła Parafii Rzymsko – Katolickiej pw. Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w Czeladzi” | Referencje

19. Budowa Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jaroszowicach – „projektuj i buduj” | Referencje